Bio/Eko/organic – czy wiesz, co kupujesz?

Czym musi odznaczać się żywność, by została uznana za ekologiczną? Dlaczego na jednych produktach pojawia się napis „bio”, na innych zaś „eko” lub „organic”? Poznanie odpowiedzi na te pytania ułatwi Ci podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych.

Czym jest eko żywność?

„Ekologiczne jedzenie” to określenie używane w odniesieniu do produktów spożywczych spełniających ścisłe kryteria wytyczone przez Unię Europejską oraz kontrolowanych na wszystkich etapach produkcji: od produkcji pierwotnej, jaką jest rolnictwo, przez przetwarzanie i transport, po dystrybucję i handel detaliczny. Podczas produkowania eko żywności wykorzystuje się naturalne składniki, a także wybiera te procesy, które zapewniają najkorzystniejsze warunki środowisku i występującym w nim zwierzętom. Co ważne, by żywność otrzymała miano ekologicznej, według unijnych norm min. 95% składników podchodzenia rolniczego musi powstać w produkcji ekologicznej.

Produkcja ekologiczna

Jest to termin obejmujący szereg czynników mających na celu ochronę środowiska podczas wytwarzania ekologicznego jedzenia. W jej skład wchodzą najkorzystniejsze dla przyrody praktyki produkcyjne, zróżnicowanie różnorodności biologicznej, ochrona zasobów naturalnych oraz wysokie standardy w hodowli i utrzymaniu zwierząt. Eko żywność nie może być genetycznie modyfikowana.

Najważniejsze zasady dotyczące wytwarzania bio produktów to:

  • niewykorzystywanie składników i organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO),
  • nieużywanie promieniowania jonizującego jako metody utrwalania żywności,
  • naturalne nawożenie, np. kompostem, obornikiem itp.,
  • wykorzystywanie naturalnych metod zwalczania chwastów i szkodników,
  • w większości przypadków niewykorzystywanie dodatkowych substancji, służących m.in. zabezpieczeniu żywności przez rozwojem pleśni czy psuciem.
  • Ważne jest zastosowanie takich metod produkcji, które zapewnią zachowanie ekologicznych cech i właściwości produktów na każdym etapie – tak się dzieje w przypadku naszych bio przypraw.

Zdrowe przyprawy: bio, eko czy organic?

Osoby zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcące dokonywać wyborów żywieniowych najlepszych dla swojego zdrowia, mogą stanąć wobec dylematu, które produkty w rzeczywistości są zdrowe. Przedstawmy to na przykładzie przypraw. Mogą one zostać oznaczone przez producenta jako „bio” (biologiczne), „eko” (ekologiczne), „organic” (organiczne), „naturalne” lub „zdrowe”. Czy wszystkie te określenia są dowodem, iż klient ma do czynienia z przyprawami ekologicznymi? Otóż nie!

W rzeczywistości przyprawy ekologiczne są oznaczone tylko jako „bio”, „eko” lub „organic” – te trzy nazwy oznaczają dokładnie to samo i stanowią gwarancję tego, że klient dokonuje najlepszego wyboru. Takie przyprawy mają także odpowiednie certyfikaty i oznaczenia na opakowaniu – warto wiedzieć, z czym wiąże się dane oznaczenie. Różnica w nazewnictwie spowodowana jest różnorodnością języków w Unii Europejskiej. Z „bio” częściej spotykamy się w krajach używających języka niemieckiego i we Francji, z „organic” zaś w państwach anglojęzycznych.

Z kolei nazwy „przyprawy naturalne” bądź „najzdrowsze przyprawy” mogą być mylące i stanowić wyłącznie zabieg marketingowy – warto na nie uważać. O ile bowiem do stosowania wyżej omówionych skrótów, czyli „bio”, „eko” i „organic”, trzeba mieć certyfikat, o tyle względem słów „zdrowy” czy „naturalny” nie ma takiego obowiązku. Dlatego powinno się kupować żywność wyłącznie od sprawdzonych producentów – my dajemy gwarancję jakości!